Διήμερο σεμινάριο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης του Έργου "Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία"

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας και Τροιζήνας - Μεθάνων, προτίθενται να οργανώσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Α' και Γ' Αθήνας, Δυτ. και Ανατ. Αττικής και τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Α', Β' και Δ' Αθήνας και Ανατ. Αττικής με θέμα: «Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία ? Τουρισμός ? Ρύπανση» στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2015.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 75 εκπαιδευτικούς οι οποίοι κατανέμονται ως εξής ανά Δ/νση Εκπ/σης:

 • Α' Αθήνας Α/θμια (15)
 • Α' Αθήνας Β/θμια (15)
 • Β' Αθήνας Β/θμια (5)
 • Γ' Αθήνας Α/θμια (15)
 • Δ' Αθήνας Β/θμια (10)
 • Α/θμια Ανατολικής Αττικής (5)
 • Β/θμια Ανατ. Αττικής (5)
 • Α/θμια Δυτ. Αττικής (5)

Το σεμινάριο θα εστιάσει στη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και θα δοθεί έμφαση στους εξής τομείς: α) αλιεία, β) τουρισμός γ) ρύπανση.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας (οδηγίες πρόσβασης). Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στους Υπεύθυνους ΠΕ των οικείων Διευθύνσεων έως τις 24 Νοεμβρίου 2015

Η δράση γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης του Έργου "Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία" στις δεκατρείς Περιφέρειες της Ελλάδας, το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους.

 Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Κατερίνα Μπαζίγου 

Πρόγραμμα 

 • Κατεβάστε το ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Συμμετοχές 

 • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Εισηγήσεις

 • Α. Μαχιάς: Ατλαντική και Μεσογειακή Αλιεία: Η αλιευτική έρευνα στην Ελλάδα. (Εισήγηση)
 • Γ. Μελισσουργός: Μια θάλασσα για μας και τις μελλοντικές γενιές: Αλιεία - Τουρισμός - Ρύπανση. (Εισήγηση)
 • Ν. Κουβαρά: Θάλασσα: Προγράμματα του WWF Ελλάς - Εκπαιδευτικό υλικό. (Εισήγηση)
 • Χ. Ζέρη: Απορρίματα στο Θαλάσσιο Περιβάλλον: Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους. (Εισήγηση)

Πολυμέσα

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.