Το ΚΠΕΔ βρίσκεται δυτικά του κεντρικού λιμανιού του Πειραιά και ανήκει στο Δήμο Δραπετσώνας.

(Στο ΚΠΕΔ μπορεί κανείς να φτάσει με συγκοινωνία χρησιμοποιώντας το τρόλεϋ 20, που περνά από το πλάϊ του ηλεκτρικού σταθμού του Πειραιά και να κατέβει στο τέρμα.)

xartis.jpg

kpe-1.jpg

kpe-2.jpg

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.