Σεμινάριο με θέμα: " Βήματα στο περιβάλλον για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας"

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009.

Σε συνδιοργάνωση με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ευβοίας.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου: Πατήστε εδώ

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.