Σεμινάριο με θέμα: " Βήματα στο περιβάλλον για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας"

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009.

Σε συνδιοργάνωση με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ευβοίας.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου: Πατήστε εδώ

Home
 

 

espa 2014-2020

inedivim

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.