Έχουμε προγραμματίσει να γίνουν τα ακόλουθα επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, σε σχέση με τη θεματική ενότητα της UNESCO για τη χρονιά που διανύουμε:

A. «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Π.Ε.», 09-12-2010 (Δ/νση Β/θμιας εκπ/σης Πειραιά)

B. «Τα Δικαιώματα των παιδιών μέσα από την Εκπαίδευση, την Τέχνη και το Περιβάλλον», 11-12 Μαρτίου 2011 (σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας εκπ/σης  Γ΄ και Δ΄ Αθήνας)

Στο σεμινάριο αυτό θα λάβουν μέρος 56 εκπαιδευτικοί.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου: Πατήστε εδώ 

 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.