«Προκήρυξη επιμορφωτικής ημερίδας ΚΠΕ Δραπετσώνας»

18 Ιουνίου 2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπ/σης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/θμιας εκπ/σης Πειραιά, τον Υπεύθυνο ΠΕ και τον σχολικό σύμβουλο της 66ης Δημοτικής Περιφέρειας  Πειραιά, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας, στις 18 Ιουνίου 2018,  και ώρα 8.30-14.30.

 Τίτλος ημερίδας : «Δημιουργώ ένα σχέδιο δράσης για το σχολείο μου μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση των 17 στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης της UNESCO»

Με τη μετεξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε εκπαίδευση για την αειφορία, οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με μια «ρυθμιστική» έννοια που δηλώνει το αίτημα της ισόρροπης ανάπτυξης μεταξύ της φύσης, της κοινωνίας και της οικονομίας, δηλαδή την έννοια της αειφορίας, στην οποία δε συμπεριλαμβάνονται μόνο θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων και απορριμμάτων, αλλά, μεταξύ άλλων, και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας και δημοκρατίας, περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ακριβώς λόγω της ευρύτητας των  θεμάτων που εμπεριέχονται στην έννοια της αειφορίας, υπάρχει μικρή εμπέδωση της έννοιας από τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με έρευνες στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία.

Για το λόγο αυτό, το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα για 73 εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπ/σης, τόσο για εκπαιδευτικούς που  κατέχουν διευθυντική θέση στα σχολεία τους, όσο και για μάχιμους εκπαιδευτικούς της τάξης, ώστε να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με την έννοια της αειφορίας και τους τρόπους μετασχηματισμού της σε εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια της «κριτικής» σκέψης και την ενίσχυση της δεξιότητας του «σκεπτόμενου» και «ενεργού» πολίτη.

 

Το 2015 τα Ηνωμένα Έθνη και οι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν σε αυτά προσδιόρισαν δέκα εφτά (17) στόχους (η γνωστή «Ατζέντα 2030»). Συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτοί έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν έως το 2030, ώστε η παγκόσμια κοινωνία να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της και να είναι βιώσιμη (περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά) και, μεταξύ άλλων, να απολαμβάνει : οικονομική και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη για όλους, μηδενική φτώχεια, ποιοτική εκπαίδευση, αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών.

Η ημερίδα θα επικεντρωθεί σε βιωματικά εργαστήρια ενημέρωσης σε σχέση με την Ατζέντα 2030, και σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων μαθητών και εκπαιδευτικών για την προβολή και ενημέρωση της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας σχετικά με τους 17 στόχους της UNESCO.  Συγκεκριμένα, η ημερίδα στοχεύει στην ενίσχυση εκείνων των δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς όχι πλέον να υλοποιούν μεμονωμένα προγράμματα ΠΕ με την «περιβαλλοντική ομάδα» του σχολείου τους, χωρίς να εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής κοινότητας,  αλλά να διερευνούν προβλήματα και ανάγκες, ώστε να μπορούν να συγκροτούν «σχέδιο δράσης» που θα αφορά το ίδιο το σχολείο και τις διαστάσεις του (περιβαλλοντική, παιδαγωγική, κοινωνική : «whole school approach») καθώς και να προβαίνουν στον αναστοχασμό με σκοπό τη βελτίωσή του.

 Τα αποτελέσματα των εργασιών της ημερίδας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Unesco, στη Δράση : «Το μεγαλύτερο μάθημα του κόσμου». «Worlds Largest Lesson» που δημιουργήθηκε το 2017, σκοπός της οποίας είναι να ενώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές ανά τον κόσμο, ώστε να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν στις κοινότητές τους, τους  17 στόχους που έθεσε η παγκόσμια κοινότητα για την Αειφόρο Ανάπτυξη έως το 2030.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ :

 8.30-9.00 : Προσέλευση

9.00-9.15 : «Η αειφορία ως ρυθμιστική έννοια και εκπαιδευτικό εργαλείο» Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας,

9.15-9.30 : Διαδραστική Εισήγηση: «Τί θέλω να μάθω για τους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης;» Ι. Φώκου, μέλος της ΠΟ του ΚΠΕ

9.30-10.10 : Παιχνίδι σε διαδραστικό πίνακα: «Εμβαθύνοντας στους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης» , Δρ Στ. Τριανταφύλλου, Θ. Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ, Ι. Φώκου

10.10-10.30 : «Μπορεί το μέλλον να είναι καλύτερο; Το όραμα για μια αειφόρο κοινωνία μέσα από την αλληλεπίδραση των 17 στόχων και τις δεξιότητες των πολιτών» Β. Κιούπη, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Imperial College

10.30-11.00 : Διάλειμμα

11.00 – 14.00 : «Δημιουργώ σχέδιο δράσης για το σχολείο μου προσεγγίζοντας τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσα από τη διερεύνηση προβλημάτων και αναγκών » Δρ Στ. Τριανταφύλλου, Θ. Αβδελλή, Ι. Φώκου, Β. Κιούπη

14.00-14.30 : Παρουσίαση στην ολομέλεια, συζήτηση, αξιολόγηση, κλείσιμο ημερίδας.

 

Βοηθητικό υλικό για τη δημιουργία σχεδίου δράσης μπορείτε να βρείτε αν επιλέξετε εδώ

                                                                                         

                                                               

 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.