Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο :  «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

 

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, καθώς και με τους/τις Υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Πειραιά και Δυτικής Αττικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας και Πειραιά, πρόκειται να υλοποιήσουν διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Η βιώσιμη πόλη στην εκπαιδευτική πράξη» στις 2 - 3 Μαρτίου 2018.  Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου 16.15-20.30 στο 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Καλλισπέρη 1, Μετρό Ακρόπολη) και το Σάββατο 3 Μαρτίου 9.30-18.00 στο ΚΠΕ Δραπετσώνας (Αλ. Παναγούλη & Μονεμβασιάς 1, Δραπετσώνα).

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» που συντονίζει το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και αποσκοπεί στην παιδαγωγική στήριξη των σχολείων της Νότιας Ελλάδας που συμμετέχουν ήδη ή επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο καθώς και στην παρουσίαση του δικτύου σε εκπαιδευτικούς της Αττικής. Στο σεμινάριο θα αναλυθούν ζητήματα αστικής αειφορίας, θα αναδειχτούν τρόποι αξιοποίησης της πόλης στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα παρουσιαστεί η προτεινόμενη παιδαγωγική προσέγγιση του δικτύου και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί από το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, τα σχετικά με την αστική αειφορία προγράμματα που υλοποιούν τα ΚΠΕ Ελευσίνας, Δραπετσώνας και Λαυρίου καθώς και τα σχετικά τοπικά δίκτυα που συντονίζουν οι Υπεύθυνοι/ες Περιβ. Εκπ/σης στην Αττική.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 62 εκπαιδευτικούς που α) υπηρετούν σε σχολεία της Νότιας Ελλάδας που συμμετέχουν τη σχολική χρονιά 2017-18 στο Εθνικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» και β) υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Πειραιά και Δυτικής Αττικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας και Πειραιά και υλοποιούν ή επιθυμούν να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα που σχετίζεται με την πόλη. Στο σεμινάριο συμμετέχουν επίσης μέλη ΚΠΕ και Υπεύθυνοι/ες Π.Ε. ή Σ.Δ. από τη Νότια Ελλάδα που είναι μέλη του Εθνικού Δικτύου. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί και οι εισηγητές αναγράφονται στους πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα που ακολουθούν.

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

 

Για τους συμμετέχοντες πστήστε εδώ

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Για τις παρουσιάσεις πατήστε εδώ

Για φωτογραφικά στιγμιότυπα από το σεμινάριο πατήστε εδώ

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.