ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας υλοποίησε επιμορφωτική ημερίδα στις 17 Ιανουαρίου 2018, διάρκειας 8 διδακτικών ωρών (8.00 – 15.30) στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ και στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

Η ημερίδα  υλοποιηθήκε στην αγγλική γλώσσα και απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπ/σης από διάφορα ευρωπαϊκά δημοτικά σχολεία, από τη Γαλλία, το Ecole de l'Arc en Ciel Crevin, από την Ιταλία το δημοτικό Louizi Capuana, από τη Γερμανία το VTS Deutshe Schule, από την Εσθονία το Merivaya School και από την Ελλάδα, το 8ο Δ. Σχ. Αγίου Δημητρίου. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 διασχολικές συμπράξεις, σχέδιο Στρατηγικής Σύμπραξης με αρ. σύμβασης 2016-1-FR01-KA219-023964 με τίτλο «Mon quartier, ta forêt, ses rivières, j'en prends soin» «Η γειτονιά μου, το δάσος σου, τα ποτάμια τους, για όλα νοιαζόμαστε».

 Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Δραπετσώνας που προσεγγίζουν θέματα τοπικής ιστορίας και βιομηχανικής κληρονομιάς, και δίνουν έμφαση στις αξίες των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση και προάσπισή τους. Συγκεκριμένα : α) «Το λιμάνι του Πειραιά χθες .. σήμερα : αρχαιότητα/νεότερη εποχή και εκβιομηχάνιση», β) «Ιχνηλατώντας τις αλλαγές ενός τόπου μέσα στον χρόνο» και γ) «Στον πηγαιμό για τους δημόσιους χώρους : μου προσφέρουν.. τους προσέχω;». Έγιναν επιλεγμένα βιωματικά εργαστήρια από τα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, και μελέτη πεδίου στον πρώην βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου λιπασμάτων της Δραπετσώνας. Επιπλέον, μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές με όλους τους συμμετέχοντες καθώς το θέμα του δικού τους προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν (Erasmus+ KA2 διασχολικές συμπράξεις, σχέδιο Στρατηγικής Σύμπραξης με αρ. σύμβασης 2016-1-FR01-KA219-023964 με τίτλο «Mon quartier, ta forêt, ses rivières, j'en prends soin» «Η γειτονιά μου, το δάσος σου, τα ποτάμια τους, για όλα νοιαζόμαστε») εμπίπτει στη θεματολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

8.00 – 8.15

Προσέλευση /παιχνίδια γνωριμίας

8.15.-8.30 :

Παρουσίαση στοχοθεσίας ημερίδας, Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας

8.30-10.30

Βιωματικά εργαστήρια από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Δραπετσώνας σχετικά με τη διαχείριση δημόσιων χώρων, Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας, Ιωάννα Φώκου, μέλος της ΠΟ ΚΠΕ Δραπετσώνας

10.30 – 12.30

Μελέτη πεδίου στον πρώην βιομηχανικό χώρο του Εργοστασίου Λιπασμάτων, οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Δραπετσώνας

12.30-13.15

Επεξεργασία αποτελεσμάτων

13.15 – 13.30

13.30-13.45

 

Διάλειμμα/καφές

«Το πράσινο της γειτονιάς μας» , Karen Benz  και Ε. Davin, VTS Deutshe Schule (Γερμανία)

13.45-14.00

Παρουσίαση των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του σχολείου «Η γειτονιά μας» Bérénice Rolland, Philippe Goarnisson, Ecole de l'Arc en Ciel Crevin (Γαλλία)

14.00-14.15

 

«Η Μεσόγειος Θάλασσα και το οικοσύστημά της» Patrizia Lo Presti

Salvatore Amata, Salamone Franceska, Teresa Palermo, Louizi Capuana (Ιταλία)

14.15-14.30

 «Η γειτονιά μας και τα προβλήματά της», Kaja Laanmäe

Rita Lumiste, Klaire Sinisalu, Merivaya School (Εσθονία)

14.30-14.45

7o Δημ. Σχ. Αγίου Δημητρίου «Ελληνικές θάλασσες, ο κόλπος του Σαρωνικού»,  Χριστίνα Νομικού

Αμαλία Ταπραντζή, Κατερίνα Λούτα, Ειρήνη Παναγιώτου, Δημήτρης Πάφος, 70 Δ. Σχ. Αγίου Δημητρίου (Ελλάδα)

14.45 – 15.00

15.15-15.30

Συμπεράσματα

Αξιολόγηση/κλείσιμο της ημερίδας

 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.