Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 2ου ΓΕΛ Π. Φαλήρου

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6, και κατόπιν πρόσκλησης του διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Π. Φαλήρου, Ιωάννα Γράψα, προτίθεται να παρουσίασει επιλογή βιωματικών εργαστηρίων από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, στις 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 11.45-14.30, στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Το ωράριο του σχολείου θα αναπροσαρμοστεί : για τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην επιμόρφωση οι μαθητές/τριες τους θα τελειώσουν πιο νωρίς και θα επιστρέψουν σπίτι τους ενώ για τους υπόλοιπους που δεν θα συμμετάσχουν στην ημερίδα τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπως Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί στη Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου), Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες (Γυμνάσιο και Λύκειο), Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου), Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων (Α τάξη ΓΕΛ), Γεωπονία και Αειφόρο Ανάπτυξη (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α και Β’ τάξη ΓΕΛ), Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), καθώς και τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α’ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» :

Μέσα από τις καταναλωτικές μας συνήθειες συνδεόμαστε, χωρίς να το ξέρουμε, με ανθρώπους και καταστάσεις σε απομακρυσμένες χώρες. Ακόμη και οι πιο καθημερινές μας πράξεις μπορούν να έχουν επιπτώσεις σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα και ανθρώπους, γιατί υφίστανται τις επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές) της παραγωγικής διαδικασίας των αντικειμένων που καταναλώνουμε. Με αφορμή την περίπτωση ενός «κόκκινου γιλέκου», έτσι όπως περιγράφεται στο βιβλίο του W. Korn (Πώς ένα  Κόκκινο Γιλέκο Έκανε το Γύρο του Κόσμου. Αθήνα: Κέδρος, 2009) το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει σε επαφή τους/τις επιμορφούμενους/ες με το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης και της ευθύνης του καταναλωτή  μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διδακτικές τεχνικές, όπως παιχνίδι προσομοίωσης, παιχνίδι ρόλων, δημιουργία χρονογραμμής κλπ.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το ΚΠΕ

Η Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.