Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του 7ου ΓΕΛ Πειραιά

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΠΕ Δραπετσώνας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6, και κατόπιν πρόσκλησης της διευθύντριας του 7ου ΓΕΛ Πειραιά, Σμαράγδας Κόλλια, προτίθεται να παρουσιάσει επιλογή βιωματικών εργαστηρίων από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, στις 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρες 10.00-14.00, στις εγκαταστάσεις του σχολείου. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μέθοδο, όχι μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και στην ίδια τη διδασκαλία μεγάλου εύρους διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπως Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί στη Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου), Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες (Γυμνάσιο και Λύκειο), Γεωγραφία (Α και Β Γυμνασίου), Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων (Α τάξη ΓΕΛ), Γεωπονία και Αειφόρο Ανάπτυξη (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), Δημιουργικές Εργασίες (Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ), Ερευνητικές εργασίες (Α και Β’ τάξη ΓΕΛ), Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), καθώς και τεχνολογία (Γυμνάσιο και Α’ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το ΚΠΕ Δραπετσώνας

Η υπεύθυνη του ΚΠΕ

Δρ. Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.