Προκήρυξη διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Δραπετσώνας:

Υπεύθυνη κατανάλωση την εποχή της παγκοσμιοποίησης»

 

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας  σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Α΄ και Β΄ Αθήνας, και Β/θμιας εκπ/σης Β΄ και Δ΄ Αθήνας (μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) προτίθεται να διοργανώσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η υπεύθυνη κατανάλωση την εποχή της παγκοσμιοποίησης», στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας.

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να αποτιμήσουν κριτικά τον κομβικό ρόλο της κατανάλωσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης, να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές, αλλά και την ευθύνη τους  ως παγκόσμιοι πολίτες. Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία συναντά την εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη, γιατί προσεγγίζει το θέμα της κατανάλωσης όχι μόνο από την οπτική της εξάντλησης των φυσικών πόρων και της συσσώρευσης απορριμμάτων αλλά και μέσα από θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Το «Δίκαιο εμπόριο», οι διάφορες μορφές κοινωνικής οικονομίας όπως «τράπεζες χρόνου», κλπ. δεν αποτελούν μόνο εναλλακτικές προτάσεις επίλυσης της οικονομικής κρίσης αλλά και προτάσεις προάσπισης των κοινωνικών αξιών, της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της συνεργασίας. Ο παγκόσμιος πολίτης ως υπεύθυνος καταναλωτής ενημερώνεται και αποφασίζει γνωρίζοντας τις συνέπειες των επιλογών του, γνωρίζει ότι, με τις επιλογές του, θα καθορίσει ποια προϊόντα θα συνεχίσουν να παράγονται, σε ποιες εργασιακές συνθήκες και ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχει η παραγωγική τους διαδικασία.

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια και θα έρθουν σε επαφή με ενεργητικές διδακτικές τεχνικές τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν στην ίδια τη διδακτική τους πράξη επεκτείνοντας την προσέγγιση εννοιών και θεμάτων του αναλυτικού προγράμματος. Έμφαση θα δοθεί στη τεχνική της μελέτης πεδίου κατά την οποία θα μελετηθούν παραδείγματα της τοπικής οικονομίας της Δραπετσώνας, καθώς και στον συστημικό τρόπο σχεδιασμού των φύλλων εργασίας για τη μελέτη πεδίου.

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ενός ετήσιου περιβαλλοντικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν ή  μπορεί να ενσωματωθεί εν μέρει σε οποιοδήποτε άλλο περιβαλλοντικό πρόγραμμα  υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/rNR2jo  έως 29/9/2017 και ώρα 12.00.   Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από τους Υπευθύνους ΠΕ των οικείων διευθύνσεων.

Θα δοθεί ηλεκτρονική βεβαίωση συμμετοχής.

 

Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ

 

Για τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου πατήστε εδώ

Εισηγήσεις σεμιναρίου

1. UNESCO: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 12ος Στόχος : Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (Μαθησιακοί Στόχοι)

2.Τα Δικαιώματα του καταναλωτή (Κατσαρός Ν.)

3. Ενημέρωση/Κριτική αποτίμηση των εμπορικών συμφωνιών TTP-CETA (Φωτεινάκης Κ.)

4. Κριτική αποτίμηση των εμπορικών συμφωνιών ΤTIP CETA TiSA (Φωτεινάκης Κ.)

5. Το Δίκαιο Εμπόριο (Γαρυφάλλη Κ.)

6. Εφαρμόζοντας την κοινωνική οικονομία (Κοπανάκης Μ.)

7. Η κοινωνική οικονομία: η περίπτωση της τράπεζας χρόνου (Δίτσιου Μ.)

Εργαστήριο

1. Κατανάλωση και Διαφήμιση (Ιωάννου Θ.)

2. Τοπικά Προϊόντα (Γκότζος Δ., Πετρίδου Β., Φώκου Ι.)

 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.