Επιμορφωτική Ημερίδα: «Το αειφόρο σχολείο στην πράξη: η περίπτωση του Σήματος Αειφόρου Σχολείου»

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών του δράσεων για το αειφόρο σχολείο και σε συμφωνία με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης της Unesko (GAP) και την έμφαση στην ολιστική σχολική προσέγγιση (holistic school approach) το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Πειραιά, Β΄Αθήνας, Δ΄Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, επιμορφωτική ημερίδα, διάρκειας 7 διδακτικών ωρών (08.30-14.30 μμ) στις 10 Δεκεμβρίου 2016 για την προαιρετική σχολική δράση «Σήμα Αειφόρου Σχολείου». H ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση 2014-20120» (Άξονας προτεραιότητας 6 ΠΑΠ) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία «Σήμα Αειφόρου Σχολείου» δημιουργήθηκε από τη ΜΚΟ Αειφόρουμ και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή για την UNESCO και την Έδρα UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο).

Η ημερίδα απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής φόρμας έως 20 Νοεμβρίου 2016.

Θα δοθούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις συμμετοχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • 08.30-09.00: Προσέλευση ? εγγραφές
  • 09.00-09.30: Οι αρχές της αειφορίας μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Δραπετσώνας (Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη ΚΠΕ)
  • 09.30-10.15: Το Αειφόρο Σχολείο και το Σήμα Αειφόρου Σχολείου (Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Διευθυντής Ραλείου Γυμνασίου Θηλέων)
  • 10.15-10.45: Πώς να πάρεις το Σήμα Αειφόρου Σχολείου : η περίπτωση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας (Αυγερινός Γεωργόπουλος, Διευθυντής 2ου Δ. Σχ. Ραφήνας)
  • 10.45?11.00: Ερωτήσεις/συζήτηση
  • 11.00-11.20: Διάλειμμα
  • 11.20-11.30: Χωρισμός σε ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης. Γενικές οδηγίες για το εργαστήριο.
  • 11.30-13.30: Βιωματικά εργαστήρια
  • 13.30-14.00: Ολοκλήρωση εργαστηρίων/παρουσιάσεις/συζήτηση/αξιολόγηση

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Συμμετοχές

  • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.