Επιμορφωτική ημερίδα: Οι αρχές της αειφορίας και η παιδαγωγική της αξιοποίηση μέσα από το νέο πιλοτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης»

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας προτίθεται να υλοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα, διάρκειας 3 διδακτικών ωρών (12.00- 14.30 μμ) σε συνεργασία με τα Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Γεωπόνων (κα Ειρήνη Φωτίου) και Φιλολόγων Α΄ Αθήνας (κα Ευφροσύνη Δεληγιάννη) στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση 2014-20120» (Άξονας προτεραιότητας 6 ΠΑΠ) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της ημερίδας είναι, αφενός, να παρουσιαστεί το νέο πιλοτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» και, αφετέρου, να αναδειχθεί, τόσο ως προς τη θεματολογία όσο και ως προς τη μεθοδολογία του, η δυνατότητα παιδαγωγικής αξιοποίησης του για το αναλυτικό πρόγραμμα Γυμνασίου και Λυκείου. Ημερομηνία υλοποίησης της ημερίδας : 16 Δεκεμβρίου 2016.

Με αφορμή την περίπτωση ενός «κόκκινου γιλέκου», έτσι όπως περιγράφεται στο βιβλίο του W. Korn (Πώς ένα Κόκκινο Γιλέκο Έκανε το Γύρο του Κόσμου. Αθήνα: Κέδρος, 2009) το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ στοχεύει να φέρει σε επαφή τους/τις επιμορφούμενους/ες με το ζήτημα της διαχείρισης φυσικών πόρων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της παγκοσμιοποίησης και της ευθύνης του καταναλωτή μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διδακτικές τεχνικές, όπως παιχνίδι προσομοίωσης, παιχνίδι ρόλων, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες κατασκευής εννοιολογικών χαρτών και ιστοριογραμμής.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματολογία της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, και συνδέεται με την εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη (global citizenship), αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μέθοδο, εκτός των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και στη διδασκαλία μεγάλου εύρους διδακτικών αντικειμένων στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπως η Φιλοσοφία (Α? Λυκείου), Πολιτική Παιδεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί στη Διαχείριση Φυσικών πόρων (Α τάξη ΓΕΛ), στις Ερευνητικές εργασίες (Α τάξη ΓΕΛ), στη Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη (Α? τάξη ΕΠΑΛ), στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (Α? τάξη ΕΠΑΛ) και στις Ερευνητικές εργασίες στην τεχνολογία (Α? τάξη ΕΠΑΛ).

Η ημερίδα απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς των οικείων γραφείων σχολικών συμβούλων. Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής φόρμας έως 28 Νοεμβρίου 2016.

Θα δοθούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις συμμετοχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

  • 12.00-12.15: Προσέλευση ? εγγραφές
  • 12.15-12.25: Παρουσίαση στοχοθεσίας ημερίδας (Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου Υπεύθυνη ΚΠΕ)
  • 12.25-13.25: Παρουσίαση προγράμματος : «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» (Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ, Ιωάννα Φώκου, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ)
  • 13.25-13.30: Διάλειμμα
  • 13.30?14.00: Παρουσίαση προγράμματος : «Ταξιδεύοντας με ένα γιλέκο στη θάλασσα της παγκοσμιοποίησης» (Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Ιωάννα Φώκου)
  • 14.00?14.20: Η παιδαγωγική αξιοποίηση προγραμμάτων Π.Ε στο αναλυτικό πρόγραμμα (Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Ευφροσύνη Δεληγιάννη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Α΄Αθήνας, Ειρήνη Φωτίου, Σχολική Σύμβουλος Γεωπόνων, Σμαράγδα Κόλλια)
  • 14.20-14.30: Κλείσιμο της ημερίδας/αξιολόγηση.

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Συμμετοχές

  • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.