Επιμορφωτική ημερίδα : "Το αειφόρο σχολείο στην πράξη"

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας-Μεθάνων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας εκπ/σης Α΄Αθήνας, Β΄Αθήνας, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής και Β/θμιας εκπ/σης Πειραιά, Δ? Αθήνας, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής προγραμματίζει την υλοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας διάρκειας 5 διδακτικών ωρών με θέμα : «Το Αειφόρο σχολείο στην πράξη» στις 18 Απριλίου 2016.

Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί τόσο για πρακτικές που σχετίζονται με το αειφόρο σχολείο στο διεθνή χώρο, όσο και για τοπικά δίκτυα αειφόρου σχολείου και τις ιδιαιτερότητές τους.

Το βιωματικό μέρος της ημερίδας στοχεύει στον εφοδιασμό των εκπαιδευτικών με κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία που προετοιμάζουν το σχολείο και τους μαθητές/τριες για τον μετασχηματισμό της σχολικής κοινότητας σε αειφόρο οργανισμό. Για το σκοπό αυτό, θα υλοποιηθούν δύο παράλληλα εργαστήρια τα οποία θα επικεντρωθούν το ένα στη διερεύνηση των αναγκών στις οποίες το αειφόρο σχολείο ως σχολείο που νοιάζεται έρχεται να καλύψει, και το άλλο στην ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών στη σχολική ζωή.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 57 εκπαιδευτικούς, η επιλογή των οποίων θα γίνει από τους υπεύθυνους Π.Ε των συνεργαζόμενων διευθύνσεων εκπαίδευσης. Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας-Μεθάνων

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Πρόγραμμα 

  • Κατεβάστε το ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Συμμετοχές

  • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.