Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για το αειφόρο σχολείο

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας ? Μεθάνων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας εκπ/σης Πειραιά, Α΄, Β΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, και τις Διευθύνσεις Β/θμιας εκπ/σης Πειραιά, Α΄, Β΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής προγραμματίζει την υλοποίηση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα : «Αειφόρο σχολείο: η διάσταση της συνεργασίας σχολείου - κοινότητας» στις 1 και 2 Απριλίου 2016.

Το σεμινάριο υλοποιείται ώστε να ανταποκριθεί στο ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα ζητήματα του αειφόρου σχολείου. Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της έρευνας στο διεθνή χώρο, κάθε μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την ολιστική λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών («whole school approach» Παγκόσμιο Συνέδριο για την Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη της, 2014). Μία από τις διαστάσεις αυτές, στην οποία και επικεντρώνεται το σεμινάριο, είναι η συνεργασία του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινότητα. Σκοπός του σεμιναρίου είναι ο εφοδιασμός των εκπαιδευτικών με τις απαραίτητες τεχνικές και ικανότητες για τη δρομολόγηση τέτοιων συνεργασιών στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου και η γενικότερη ενδυνάμωσή τους ώστε να αποτελέσουν φορείς μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς την καλλιέργεια των αξιών της αειφορίας.

Το σεμινάριο απευθύνεται διευθυντές, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικούς που ενεργοποιούνται στην κατεύθυνση του αειφόρου σχολείου. Η επιλογή των εκπαιδευτικών (100 εκπαιδευτικοί την Παρασκευή και 70 εκπαιδευτικοί το Σάββατο) γίνεται από τους υπεύθυνους Π.Ε των συνεργαζόμενων διευθύνσεων εκπαίδευσης. Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας και Τροιζήνας-Μεθάνων

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

Πρόγραμμα 

  • Κατεβάστε το ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Συμμετοχές

  • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.