Τριήμερο σεμινάριο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

 

To Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας στο πλαίσιο του Έργου "Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου", το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και τις Εφορείες Δυτικής Αττικής Πειραιά και Νήσων (ΕΦΑΔΥΑΤ) και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθήνας (ΕΦΑΑ) προτίθεται να διοργανώσει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για 50 εκπαιδευτικούς στις 27 - 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2015 με θέμα «Περιβαλλοντικές-Πολιτιστικές διαδρομές: Δημόσιοι αστικοί χώροι γύρω από τα τείχη της Αθήνας και του Πειραιά».

Το σεμινάριο στοχεύει στην ανάδειξη του θέματος των μακρών τειχών έτσι ώστε να ενταχθεί ως τοπικό θέμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα προγράμματα των σχολείων του Πειραιά. Συγκεκριμένα το σεμινάριο θα εστιάσει: 

 • στη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων ως δημόσιων αστικών χώρων ενταγμένων στον ιστό της πόλης.
 • στο ρόλο της γεωμορφολογίας στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των αστικών κέντρων (περιτοίχιση και οδικοί άξονες).
 • στο ρόλο της αρχαίας περιτοίχισης και μέσα από αυτή στον άρρηκτο δεσμό της παράλληλης διαχρονικής ανάπτυξης της πόλης και του επινείου της.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας και η μελέτη πεδίου θα αφορά τους συναφείς αρχαιολογικούς χώρους. Σε κάθε χώρο θα υλοποιούνται συγκεκριμένα φύλλα εργασίας τα οποία θα αφορούν στη διαχείριση του χώρου ως δημόσιου αστικού χώρου και θα δίνονται και τα σχετικά ιστορικά στοιχεία.

Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό.

 

 

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ? Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους.

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Κατερίνα Μπαζίγου 

Πρόγραμμα 

 • Κατεβάστε το ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Συμμετοχές

 • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Α' βάθμιας.
 • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Β' βάθμιας.

Εισηγήσεις

 • Ν. Μπελαβίλας: Τα μνημεία και οι εποχές τους. (Άρθρο)
 • Β. Αρβανιταντώνη & Γ. Βούλγαρης: Αρχαία μνημεία: Μια πρόταση αξιοποίησης στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. (Εισήγηση)
 • Βογιατζόγλου: Τα τείχη της Αθήνας αφηγούνται την ιστορία της. (Εισήγηση)
 • Λ. Μπουρνιάς: Η οχύρωση του άστεως και το αμυντικό σύστημα της Αθήνας. Αναζητώντας τα τεκμήρια στον Κεραμεικό. (Εισήγηση)
 • Ε. Πίνη: Η ίδρυση και η οχύρωση του Πειραιά και η σύνδεση με το άστυ μέσω των μακρών τειχών. (Εισήγηση)
 • Σ. Τριανταφύλλου: Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία : διαχείριση αρχαιολογικών χώρων. (Εισήγηση)

Εργαστήρια


Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.