"Πειραιάς: Ένα βιομηχανικό λιμάνι"

Ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας & Τροιζήνας ? Μεθάνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ? Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Β/θμιας και Α/θμιας Πειραιά προτίθεται να υλοποιήσει ημερίδα με θέμα «Πειραιάς: Ένα βιομηχανικό λιμάνι» για 80 εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά στις 17 Ιανουαρίου 2014.

Η ημερίδα στοχεύει στην προώθηση θεμάτων που σχετίζονται με τον Πειραιά στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η εστίαση είναι στη βιομηχανική ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά και στις συνέπειες που έχει στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ζωή της πόλης.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στους αρμόδιους Υπεύθυνους ΠΕ μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2013.

 

 

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ? Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους.

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Κατερίνα Μπαζίγου 

Εισηγήσεις

  • Ν. Μπελαβίλας: "Πειραιάς. Λιμάνι και Βιομηχανία" (Εισήγηση)

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.