"Παρουσίαση προγραμμάτων ΠΕ με θέμα τον σχολικό κήπο και την σχολική αυλή"

Ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας & Τροιζήνας ? Μεθάνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ? Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο ΠΕ της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά προγραμματίζει την υλοποίηση ημερίδας με θέμα: «Παρουσίαση προγραμμάτων ΠΕ με θέμα τον σχολικό κήπο και την σχολική αυλή» την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Στην ημερίδα θα συμμετέχουν 26 εκπαιδευτικοί και 75 μαθητές.

Η ημερίδα διοργανώνεται με αφορμή την ολοκλήρωση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη σχολική αυλή - σχολικούς κήπους και ως ανατροφοδότηση των δύο τριήμερων σεμιναρίων που διοργάνωσε το ΚΠΕ Δραπετσώνας με το αντίστοιχο θέμα.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν 15 σχολεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά εκπροσωπούμενα από έναν εκπαιδευτικό και 5 μαθητές. Το κάθε σχολείο θα κάνει 5λεπτη παρουσίαση της εργασίας του με τη μορφή Power Point. Οι άξονες της παρουσίασης είναι: α) Οι δραστηριότητες και δράσεις της Περιβαλλοντικής Ομάδας (κυρίως), και β) Η συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών. Επίσης το σχολείο μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το χρονικό διάστημα για χορό, τραγούδι, θεατρικό δρώμενο κλπ.

 

 

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ? Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους.

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Κατερίνα Μπαζίγου 

Πρόγραμμα 

  • Κατεβάστε το ενδεικτικό πρόγραμμα της ημερίδας.

Συμμετοχές  

  • Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.