"Πρόληψη απορριμμάτων. Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!"

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του θεματικού έτους Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση

 

Στο πλαίσιο του θεματικού έτους (2012-13) της Δεκαετίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση» το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας σε συνεργασία με το Πρόγραμμα LIFE «Εργαλείο WASP» (LIFE10 ENV/GR/ 622) το οποίο συντονίζει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα υλοποιήσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης Β?, Δ? Αθήνας και Πειραιά και τη Δ/νση Β/θμιας Δ? Αθήνας για 73 εκπαιδευτικούς με θέμα: ««Πρόληψη απορριμμάτων? Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!». Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα υποστηρίξει το σεμινάριο με εισηγήσεις, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό το οποίο έχει παραχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Απορριμμάτων». Το ΚΠΕ Δραπετσώνας & Τροιζήνας Μεθάνων υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων και συμμετέχει στην Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα με τη διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου με στόχο τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών για την πρόληψη των απορριμμάτων. Το σεμινάριο θα ανατροφοδοτήσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με μια νέα προσέγγιση πάνω στο θέμα των απορριμμάτων, αλλά θα λειτουργήσει και ανατροφοδοτικά για τα ίδια τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι υλοποιούν ή πρόκειται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά ή αναλαμβάνουν διαθεματικά σχέδια εργασίας στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων σπουδών.

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ? Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους.

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Κατερίνα Μπαζίγου 

Πρόγραμμα 


Συμμετοχές  

  • Κατεβάστε  τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

Υλικό Σεμιναρίου 

  • Κατεβάστε την "Έρευνα πριν το σεμινάριο".
  • Κατεβάστε το έντυπο Πρόγραμμα Π.Ε. "Διαχείρηση απορριμάτων - Ανακύκλωση"
 

Εισηγήσεις 


Εργαστήρια 

  • Μελέτη πεδίου / Φύλλα Εργασίας: εδώ
  • Επεξεργασία δεδομένων μελέτης πεδίου: εδώ
  • Θ. Ιωάννου: Κατανάλωση και Διαφήμιση: εδώ
  • Δ. Γκότζος: Κατανάλωση και διαφήμιση:  Εναλλακτικές διδακτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη απορριμμάτων με την υποστήριξη  των ΤΠΕ: εδώ

Φωτογραφικό Υλικό 

Μελέτη πεδίου

         

Επεξεργασία δεδομένων πεδίου

 

Εργαστήρια

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.