"Ολοκληρωμένη Διαχείριση των δημόσιων αστικών χώρων"

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του θεματικού έτους Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση

 

Στο πλαίσιο του θεματικού έτους (2012-13) της Δεκαετίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση» το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β?, Γ? Αθήνας και Πειραιά θα υλοποιήσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για 90 εκπαιδευτικούς με θέμα: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των δημόσιων αστικών χώρων» στις 25 & 26 Ιανουαρίου 2013. 

Ξεκινώντας από τη διαπιστωμένη και βιωμένη έλλειψη δημόσιων αστικών χώρων το σεμινάριο θα εστιάσει στις προοπτικές διαχείρισης των λιγοστών και διαφιλονικούμενων ελεύθερων αστικών χώρων. Όσο αφορά στην παιδαγωγική εφαρμογή οι εκπαιδευτικοί που θα το παρακολουθήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εργαστήρια σχεδιασμού ενός θεματικά συναφούς προγράμματος ΠΕ με βάση ποικίλες διδακτικές τεχνικές.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι υλοποιούν ή πρόκειται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά ή αναλαμβάνουν διαθεματικά σχέδια εργασίας στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων σπουδών.

 

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ? Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους.

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Κατερίνα Μπαζίγου 

Πρόγραμμα 


Συμμετοχές  

  •  Κατεβάστε   τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

Υλικό Σεμιναρίου 

 

Εισηγήσεις 


Εργαστήρια 

 

Φωτογραφικό Υλικό 

 
       
   
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.