"ΠΟΛΗ: Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά ζητήματα"

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του θεματικού έτους Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση

 

Στο πλαίσιο του θεματικού έτους (2012-13) της Δεκαετίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση» το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α?, Γ? Αθήνας, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής διοργανώνει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για 80 εκπαιδευτικούς με θέμα: «ΠΟΛΗ: Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά ζητήματα». 

Το σεμινάριο εστιάζει σε ζητήματα αστικού σχεδιασμού ενός μητροπολιτικού κέντρου, αλλά και σε επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα όπως αυτά αποτυπώνονται στον αστικό ιστό. Όσο αφορά στην παιδαγωγική εφαρμογή οι εκπαιδευτικοί που θα το παρακολουθήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εργαστήρια σχεδιασμού ενός θεματικά συναφούς προγράμματος ΠΕ με βάση ποικίλες διδακτικές τεχνικές. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι υλοποιούν ή πρόκειται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά ή αναλαμβάνουν διαθεματικά σχέδια εργασίας στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων σπουδών. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ? Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους.

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Κατερίνα Μπαζίγου 

Πρόγραμμα 


Συμμετοχές  

  •  Κατεβάστε τον κατάλογο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

Υλικό Σεμιναρίου 

 

Εισηγήσεις 

  • "Κλίμακα" Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου: Εισήγηση
  • Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021: Εισήγηση

Εργαστήρια 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.