Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πειραιά και Δυτ. Αττικής στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στις Ερευνητικές Εργασίες της Α΄ Λυκείου ως προς το θεματικό πεδίο Περιβάλλον και Αειφορία διοργάνωσε Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Ερευνητικές εργασίες στην Α΄ Λυκείου: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές» για 60 εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων Διευθύνσεων στις 14 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Σάββατο.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι εκπονούν Ερευνητική Εργασία κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας θα δημιουργήσει βάση δεδομένων επιμορφωμένων εκπαιδευτικών, ώστε στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί να συμμετέχουν οι ήδη επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, συνοδευόμενοι από τα σχολικά τους τμήματα.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

8.30-9.00: Εγγραφές ? παραλαβή υλικού

9.00-10.00: Παιδαγωγικό και θεωρητικό πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών (Κατερίνα Μπαζίγου)

10.00-10.30: Οργανωτικά θέματα των Ερευνητικών Εργασιών (Σ. Μαργαρίτη ? Π. Μάναλης)

10.30 ? 11.00: Διάλειμμα

11.00 ? 12.30: Εργαστήριο «Σχεδιασμός Ερευνητικής εργασίας» (επιλογή θέματος, οργάνωση των ομάδων) (Κ. Μπαζίγου, Π. Μάναλης, Σ. Μαργαρίτη, Σ. Τριανταφύλλου)

12.30 ? 14.00: Εργαστήριο «Σχεδιασμός Ερευνητικής εργασίας» (επιλογή ερευνητικών δράσεων και επεξεργασία των δεδομένων) (Κ. Μπαζίγου, Π. Μάναλης, Σ. Μαργαρίτη, Σ. Τριανταφύλλου)

14.00 ? 15.00: Ελαφρύ γεύμα

15.00 ? 16.30: Εργαστήριο «Σχεδιασμός Ερευνητικής εργασίας» (τρόποι κοινοποίησης της γνώσης ? συγγραφή ερευνητικής έκθεσης) (Κ. Μπαζίγου, Π. Μάναλης, Σ. Μαργαρίτη, Σ. Τριανταφύλλου)

16.30 ? 17.30: Παρουσίαση της εργασίας των ομάδων

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.