Διήµερο επιµορφωτικό σεµινάριο ΚΠΕ Δραπετσώνας  8 και 9 Νοεµβρίου 2019

«Το Λιµάνι του Πειραιά: ένα λιµάνι βιώσιµο, ένα λιµάνι για όλους …»

Με το διήµερο επιµορφωτικό σεµινάριο «Το Λιµάνι του Πειραιά: ένα λιµάνι βιώσιµο, ένα λιµάνι για όλους» θα δοθεί έµφαση στον συστηµικό χαρακτήρα του λιµανιού, καθώς οι πολλαπλές του λειτουργίες επηρεάζουν την ποιότητα ζωής µας στην πόλη. Με τον τρόπο αυτό, ένα λιµάνι µπορεί να λειτουργήσει ως εξαιρετική µικρογραφία/παράδειγµα αλληλεπίδρασης των διαφόρων συστηµάτων (θεσµοί και υποδοµές, τοπική οικονοµία, τοπική κοινωνία, φύση/φυσικοί πόροι).   Ένα λιµάνι βιώσιµο για τώρα και τις µελλοντικές γενιές είναι ένα λιµάνι που λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα δικαιώµατα όλων των εµπλεκόµενων, που δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους και την τοπική οικονοµία, ένα λιµάνι που δε ρυπαίνει αλλά και που δεν παραβιάζει τα δικαιώµατά µας σε καθαρό νερό, στην ισότητα και µείωση ανισοτήτων, στην πρόσβαση σε δηµόσιους ελεύθερους χώρους, κλπ. 

Η παιδαγωγική αξία της ενασχόλησης µε θεµατολογία σχετική µε τα λιµάνια, στο πλαίσιο είτε προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/εκπαίδευσης για την αειφορία, είτε ερευνητικών εργασιών, κλπ,  σχετίζεται µε µια βασική ικανότητα του σύγχρονου πολίτη, τη συστηµική σκέψη. Η ικανότητα αυτή επιτρέπει στον σύγχρονο πολίτη να αναγνωρίζει και να κατανοεί τις διασυνδέσεις µεταξύ των διαφόρων όψεων, για παράδειγµα της καθηµερινής λειτουργίας ενός λιµανιού και µιας πόλης που δηµιουργείται γύρω από ένα λιµάνι.  

Με τον τρόπο αυτό, γίνεται σαφές ότι τα παραδοσιακά περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορεί να θέτει η λειτουργία ενός λιμανιού (διαχείρισης φυσικών πόρων, ρύπανσης) δεν μπορούν να προσεγγιστούν ανεξάρτητα από θέματα δικαιωμάτων, μείωσης ανισοτήτων, κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.

 Τη δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου (το πρωί του Σαββάτου) θα γίνει παρουσίαση, μέσω βιωματικών εργαστηρίων, του νέου πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Δραπετσώνας: «Το Λιμάνι του Πειραιά: ένα λιμάνι βιώσιμο, ένα λιμάνι για όλους …» που θα υλοποιηθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά για σχολικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης αλλά και σε ημερίδες συνεκπαίδευσης (εκπαιδευτικών και σπουδαστών ΣΔΕ κλπ).

Τα βιωµατικά εργαστήρια του προγράµµατος θα ολοκληρωθούν µε εργαστήριο στο οποίο θα γίνουν δραστηριότητες ανατροφοδότησης ανά βαθµίδα εκπαίδευσης και από τα οποία θα προκύψουν οι δύο τελικές εκδοχές του προγράµµατος (µια για την Α/θµια και µία για την Β/θµια εκπ/ση).

Οι επιµορφωτικές δράσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6. 

 

Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου, κάντε κλικ εδώ.

 

Εισηγήσεις:

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΛΙΜΕΝΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - 1 από 2
Κώστας Φωτεινάκης

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΛΙΜΕΝΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - 2 από 2
Κώστας Φωτεινάκης

Πειραιάς: Λιμάνι και Πόλη
Νίκος Μπελαβίλας

Ο διαχρονικός ρόλος της Ελλάδας ως διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευματικών μεταφορών και η σύγχρονη προσέγγιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Συνδυασμένων Μεταφορών
Γιώργος Μαλινδρέτος

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Νίκος Μπελαβίλας

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Νίκος Μπελαβίλας

Μανιφέστο για μια Βιώσιμη Ευρώπη για τους Πολίτες της

 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.