Το σχολικό έτος 2018-2019 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας θα δεχθεί τις σχολικές μονάδες που αναγράφονται στους παρακάτω συνδέσμους:

1. Επισκέψεις σχολείων περιόδου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.