Το σχολικό έτος 2017 - 2018 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας θα δεχθεί τις σχολικές μονάδες που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2018

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.