Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας ? Τροιζήνας Μεθάνων κατά την σχολική χρονιά 2012-13 δέχθηκε 96 μαθητικές ομάδες (58 Α/θμιας και 38 Β/θμιας Εκπ/σης).

Το σύνολο των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών οι οποίοι παρακολούθησαν τα ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ είναι 205 (99 Α/θμιας και 106 Β/θμιας Εκπαίδευσης).

Επισημαίνεται ότι καλύφθηκαν οι αιτήσεις όλων των σχολικών ομάδων οι οποίες διαβιβάστηκαν από τους/τις Υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. 

 

Πίνακας σχολικών ομάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

  • Κατεβάστε τον πίνακα εδώ  
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.