ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ : «ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Ιδρυτής: ΚΠΕ Δραπετσώνας

Απόφ.  ΥΠΕΠΘ 124301/Γ7/7-11-2003

Συνέχιση λειτουργίας: Απόφ. ΥΠΔΒΜΘ 68226/Γ7/18-06-2012 για τα σχολικά έτη 2010-11 και 2011-12

Συντονιστικός Φορέας: ΚΠΕ Δραπετσώνας & Τροιζήνας-Μεθάνων

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1) Αικατερίνη Μπαζίγου Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας, Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

2) Βασιλοπούλου Σμαράγδα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνης του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας, Αντιπρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

3) Τριανταφύλλου Σταυρούλα.  μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας, Γραμματέας της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

4) Τσελέντης Βασίλειος, Καθηγητής Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Δ/ντής Εργαστηρίου Θαλάσσιων Επιστημών, τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

5) Αντονέλλα Pancucci ? Παπαδοπούλου, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

6) Αναγνώστου Χρήστος, Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

7) Βούλγαρης Γιώργος, Υπεύθυνος Π.Ε. της Δ/νσης Α/θμιας εκπαίδευσης Πειραιά, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

8) Καλαμπαλίκη Ευθαλία, Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ/νσης Α/θμιας εκπαίδευσης Εύβοιας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου και

9) Λιασκοβίτου Χριστίνα, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΒΜΘ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου 

 

Αναπληρωματικά μέλη

1) Στροφύλας Διονύσιος, μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας

2) Περσεφόνη Τσιμάκη, μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας

3) Καντανολέων Νεκτάριος, Υπεύθυνος Π.Ε. της Δ/νσης Β/θμιας εκπαίδευσης Εύβοιας

 

Παιδαγωγική Ομάδα στήριξης του παιδαγωγικού έργου του Δικτύου

1) Αικατερίνη Μπαζίγου, Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας, Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

2) Βασιλοπούλου Σμαράγδα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνης του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας, Αντιπρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

3) Τριανταφύλλου Σταυρούλα,  μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας, Γραμματέας της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

4) Στροφύλας Διονύσιος, μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας

5) Περσεφόνη Τσιμάκη, μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας

6) Μιχαηλίδου Ειρήνη, Μέλος της Π.Ο. ΚΠΕ Λαυρίου

7) Σερμπέζης Γιώργος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μαρώνειας 

8) Σταυρόπουλος Γιώργος, Αναπληρωτής Υπεύθυνης ΚΠΕ Στυλίδας

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΠΕ

ΚΠΕ Λαυρίου, ΚΠΕ Μαρώνειας, ΚΠΕ Νάουσας, ΚΠΕ Στυλίδας ? Υπάτης, ΚΠΕ Νέας Κίου, ΚΠΕ Αράχθου.  

Οικονομικά ? χρηματοδότηση:

Όλες οι δράσεις που αφορούν στο δίκτυο θα χρηματοδοτούνται από το τεχνικό δελτίο έργου του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας και από τα κονδύλια της διαχειριστικής επιτροπής του ΚΠΕ Δραπετσώνας . 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.