ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής, και των συμβατικών υποχρεώσεων του ΚΠΕ για σύναψη   Διεθνών συνεργασιών, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δραπετσώνας έχει υλοποιήσει με επιτυχία τα παρακάτω ευρωπαϊκά προγράμματα:

LEONARDO DA VINCI Πρόγραμμα EL/2005/ΕΧ/217 με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τη διαχείριση φυσικών πόρων και την ανάπτυξη οικοτουρισμού. Χώρα υλοποίησης Ιταλία. Εκπαιδεύτηκαν 15 εκπ/κοί.

LEONARDO DA VINCI Πρόγραμμα EL/2006/EX/14 με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση για εναλλακτικές πηγές ενέργειας». Χώρα υλοποίησης Πορτογαλία. Εκπαιδεύτηκαν 15 εκπ/κοί.

LEONARDO DA VINCI Πρόγραμμα  LLP-LdV/VETPRO/2007 /EL/12 με τίτλο «Μέθοδοι διδασκαλίας για την αειφορία-Δραστηριότητες Πεδίου». Χώρα υλοποίησης Σουηδία. Εκπαιδεύτηκαν 15 εκπ/κοί.

LEONARDO DA VINCI Πρόγραμμα 2008-1-GR1-LEO03-00335 «Κατάρτιση στην ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης» με Ακρωνύμιο IcoZoM.   Χώρα υλοποίησης Κύπρος.  Εκπαιδεύτηκαν 15 εκπ/κοί.

logo-grundtvig.jpg

GRUNDTVIG 2 07-GRC01-GR04-00005-1 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οκτώβριος 2007 - Ιούλιος 2009 «Εκπ/ση για τη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών» Το ΚΠΕΔ συντονιστής και εταίροι Πάντειο Παν/μιο (ΕΚεΠΕΚ), εκπ/κοι οργανισμοί Αυστρίας και Ολλανδίας.  Οι ενήλικες που συμμετείχαν ως ομάδα στόχου στο πρόγραμμα ανέρχονται στους 107.

 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος έγινε έρευνα της οποίας τα αποτελέσματα βρίσκονται στο βιβλίο που γράφτηκε για το πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ".

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το ΚΠΕΔ είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής του δικτύου Assises jeunes Mediterranee που συντονίζεται από το Centre de Decouverte du Monde Marin  στη Νίκαια της Γαλλίας.  Στο  εν λόγω δίκτυο συμμετέχουν και άλλες δύο βαθμίδες εκπ/σης εκπροσωπούμενες από το Πάντειο Παν/μιο και το 4ο Γυμν. Ν. Σμύρνης.

 

?MEDICINSKA KOLA? Dubrovnik Κροατία.
 
Διαρκής συνεργασία ΚΠΕΔ, Παν/μιο Πειραιά και Παν/μιο CARDIFF OF WALES.  Υποδοχή φοιτητών και καθηγητή Christofer F Wooldridge.
 
Συνεργασία με Οργανισμό Περιβαλλοντικής ΄Ερευνας εξειδικευμένο στην Παράκτια διαχείριση  ?ISOTECH Ltd? στην Κύπρο. 
 
Συνεργασία με Περιβαλλοντικούς Οργανισμούς Πορτογαλίας ASPEA - Caretakers of the environment/Portugal.

 

SETA  - The Portuguese Society for the development of Environmental Education and Ecotourism.

APS - Teachers' Association of Sintra.

 

Συνεργασία με το Tallinn University of Technology της Εσθονίας. 

programma-seminariou-esthonia.jpg

Δελτίο Τύπου - Πατήστε εδώ

Το ΚΠΕ Δραπετσώνας στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου που συντονίζει με τίτλο «ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εσθονία από 15/09 έως 21/09 2009, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο (τμήμα περιβάλλοντος)  του Ταλλίν.

Το θέμα του προγράμματος είχε τίτλο: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για την Αειφορία σε σχέση με τη διαχείριση των λιμανιών». Συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί από το ΚΠΕ Δραπετσώνας και εκπρόσωποι από 7 συνεργαζόμενα ΚΠΕ, τα ακόλουθα : Άραχθου, Καλαμάτας, Λαυρίου,  Μαρώνειας, Ομηρούπολης Χίου, Στυλίδας και  Τροιζήνας-Μεθάνων.

Στόχος της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η ενημέρωση και  η ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις πρακτικές που υιοθετούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των παράκτιων περιοχών και ιδιαίτερα των λιμανιών στην Ευρώπη. Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντική συνεργασία εκπαιδευτικών οργανισμών Ελλάδας και Εσθονίας.

Η προσέγγιση του θέματος έγινε με εισηγήσεις από καθηγητές του Πολυτεχνείου του Ταλίν, από εκπροσώπους σχετικών φορέων και Έλληνες εκπαιδευτικούς. Επίσης, έγινε βιωματική προσέγγιση με επισκέψεις στα λιμάνια  Τallinn και Parnu.

Οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν με την άριστη συνεργασία του φορέα υποδοχής, του φορέα αποστολής, καθώς και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, την οποία διαχειρίζεται το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ).

Grundtvig 2007-09

     
     

Leonardo/2007/Σουηδία

     

Assises Jeunes & Mediterranee Νίκαια της Γαλλίας 2008

     
     
     

Tallinn University of Technology - ΕΣΘΟΝΙΑ 2009

     
     
     

Τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος.

     
     
     
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.