Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διαθέτει:

lab1.jpg 

  • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας 80 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένη για συνέδρια, σεμινάρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  • Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει βιβλία πεβαλλοντικού περιεχομένου και άλλα, γενικής επιστημονικής θεματολογίας, video-ταινίες, CDς κ.λ.π.
  • Αίθουσα προβολών.
  • Εργαστήρια χημείας και βιολογίας, εξοπλισμένα με όργανα μετρήσεων φυσικοχημικών παραμέτρων.
  • Αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Οπτικοακουστικό υλικό.
  • Αίθουσα δραστηριοτήτων για τα ημερήσια προγράμματα.

kids9.jpg 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.