Ε' και ΣΤ' τάξη Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο.

Αριθμός μαθητών: 30

Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας, οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης και της ευθύνης του καταναλωτή μέσα από βιωματικά εργαστήρια και διδακτικές τεχνικές, όπως παιχνίδι προσομοίωσης, παιχνίδι ρόλων, και δραστηριότητες  δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών και ιστοριογραμμής.  

Μέσα από τις καταναλωτικές μας συνήθειες επιδρούμε σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα και ανθρώπους, γιατί υφίστανται τις επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές) της παραγωγικής διαδικασίας των αντικειμένων που εμείς καταναλώνουμε. Με αφορμή την περίπτωση ενός «κόκκινου γιλέκου», έτσι όπως περιγράφεται στο βιβλίο του W. Korn (Πώς ένα  Κόκκινο Γιλέκο Έκανε το Γύρο του Κόσμου. Αθήνα: Κέδρος, 2009) το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει σε επαφή τους/τις επιμορφούμενους/ες με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα στον όλο και πιο σύνθετο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο της παγκοσμιοποίησης.Ο παγκόσμιος πολίτης ως υπεύθυνος καταναλωτής μπορεί να καθορίσει ποια προϊόντα θα συνεχίσουν να παράγονται, σε ποιες εργασιακές συνθήκες και ποιες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις θα έχει η παραγωγική τους διαδικασία.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ εξοπλίζει τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες μεθοδολογικές τεχνικές, ώστε να μπορούν να επεκτείνουν έννοιες και θέματα του αναλυτικού προγράμματος μέσα από την οπτική των αρχών της συνεργασίας, της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης, της προάσπισης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.