Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Αριθμός μαθητών:30

Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες

Τι σημαίνει ιδιωτικό και τι δημόσιο; Ποιοι είναι οι ελεύθεροι δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι; Ποιοι τους χρησιμοποιούν;  Τι προσφέρουν στους ανθρώπους και τα ζώα; Τι θα συνέβαινε αν δεν τους είχαμε στην κοινωνία, την οικονομία το περιβάλλον; Πώς πρέπει να τους φερόμαστε και γιατί;

Οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν μέσα από εικόνες, βίντεο, μελέτη πεδίου και παιχνίδια τη σπουδαιότητα των ελεύθερων δημόσιων κοινόχρηστών χώρων ως προς την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα προσπαθεί, έτσι, να αναδείξει την αξία του δημόσιου χώρου και της ευθύνης του πολίτη ως προς την προάσπιση και προστασία του.

Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά:

Α) Να αντιληφθούν ότι η έλλειψη των δημόσιων αστικών χώρων δημιουργεί προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής μας ζωής, στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, στην ψυχαγωγία και διασκέδασή μας, στην υγεία μας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην υγεία του αστικού περιβάλλοντος, στην προστασία άλλων ζωντανών οργανισμών.

Β) Να εντοπίσουν  μέσα από εικόνες και τη μελέτη πεδίου πρακτικές πολιτών  οι οποίες δεν σέβονται καταστρέφουν ή οικειοποιούνται τους δημόσιους αστικούς  χώρους και πρακτικές πολιτών οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρησή, βελτίωσή και αξιοποίησή τους.

Γ) Να κατανοήσουν ότι η έλλειψη ή παρουσία δημόσιων κοινόχρηστων χώρων προέρχεται από τις αποφάσεις των πολιτών για το πώς επιθυμούν να διαχειριστούν τον τόπο στον οποίο ζουν. Και σε αυτό, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η δημοκρατική επιλογή τοπικών και εθνικών πολιτικών εκπροσώπων που θεσπίζουν τους κανόνες για την δημιουργία, ανάπτυξη, διατήρηση και προστασία των δημόσιων αγαθών.

 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.