Β', Γ', Δ' τάξεις Δημοτικού

Αριθμός μαθητών: 30

Διάρκεια προγράμματος: 6 διδακτικές ώρες

Από πού προέρχονται τα προϊόντα που καταναλώνουμε; Ποιος είναι ο κύκλος ζωής τους; Που καταλήγουν όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια; Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τα απορρίμματα μας, να σώσουμε πολύτιμους θησαυρούς της Γης και να βοηθήσουμε το περιβάλλον; Πώς ανακυκλώνεται το χαρτί; Με ποιους τρόπους επαναχρησιμοποιούμε άχρηστα αντικείμενα;

Τα παιδιά με ενεργητικές δραστηριότητες και μελέτη πεδίου ανακαλύπτουν  τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή καθημερινών αντικειμένων, αναπαριστούν τον κύκλο ζωής πραγμάτων, αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που δημιουργούν τα απορρίμματα και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη σκέφτονται τρόπους μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων τους. Μαθαίνουν ποια υλικά και με ποιο τρόπο ανακυκλώνονται  και  πώς μπορούν να κάνουν ανακύκλωση χαρτιού.

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.