Νηπιαγωγείο και Α' τάξη Δημοτικού

Αριθμός μαθητών: 30

Διάρκεια προγράμματος: 6 διδακτικές ώρες

Ποιο είναι το υλικό των καθημερινών μου αντικειμένων; Τι κάνω τα καθημερινά μου αντικείμενα όταν δεν τα χρησιμοποιώ άλλο; Τι προβλήματα δημιουργούνται στη γη από τα πολλά σκουπίδια; Τι σημαίνει ανακύκλωση; Ποια υλικά μπορούν ανακυκλωθούν;  Πώς στέλνουμε υλικά για ανακύκλωση; Πώς μπορώ να ανακυκλώσω το χαρτί; Πώς μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω αντικείμενα που δεν χρειάζομαι άλλο;

Στα παραπάνω ερωτήματα οι μαθητές βρίσκουν  απαντήσεις  με βιωματικό παιγνιώδη τρόπο και μελέτη πεδίου. Αναγνωρίζουν τα υλικά  των καθημερινών τους αντικειμένων , μαθαίνουν να τα ξεχωρίζουν , γνωρίζουν τον όρο ανακύκλωση και αντιλαμβάνονται τα οφέλη της για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

 

 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.