Ε' και ΣΤ' Δημοτικού σχολείου, Γυμνάσιο, Λύκειο

Αριθμός μαθητών: 30

Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες

Το πρόγραμμα «Φυσικοί πόροι και διαχείριση απορριμμάτων» φέρνει σε επαφή τους συμμετέχοντες με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ώστε να αποτιμηθούν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της κάθε μεθόδου (καύση, χωματερή, ΧΥΤΑ, ανακύκλωση) ως προς το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία. Δίνεται μεγάλη έμφαση στη διασύνδεση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων με το ζήτημα της εξάντλησης των φυσικών πόρων και γενικά με το ζήτημα του κύκλου ζωής των προϊόντων (ο πρώτος σταθμός στον κύκλο είναι η εξόρυξη των πρώτων υλών, στη συνέχεια ο μετασχηματισμός/παραγωγή, διανομή, κατανάλωση, απόθεση).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές/τριες εισάγονται στο θέμα της υπερκατανάλωσης με αφορμή τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, εμπλέκονται  σε παιχνίδι προσομοίωσης, εργάζονται σε ομάδες, παρακολουθούν καθοδηγημένα βίντεο,  συγκρίνουν διαφορετικές μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων. Συμμετέχουν σε μελέτη πεδίου με δομημένο φύλλο εργασίας παρατηρούν, καταγράφουν, παίρνουν συνέντευξη από κατοίκους της περιοχής και επεξεργάζονται τα στοιχεία που συγκέντρωσαν  για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Τέλος,  μελετούν τρόπους επαναχρησιμοποίησης «άχρηστων» υλικών, παίρνουν μέρος στη διαδικασία κατασκευής ανακυκλωμένου χαρτιού και ιεραρχούν το τρίπτυχο: ανακυκλώνω, επαναχρησιμοποιώ, μειώνω την κατανάλωση.

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν ότι  αν και η ανακύκλωση είναι ένας αναγκαίος τρόπος διαχείρισης απορριμμάτων ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει εν  μέρει το πρόβλημα της εξάντλησης των φυσικών πόρων, ωστόσο,  δεν αντιμετωπίζει στην πηγή του το πρόβλημα της συσσώρευσης απορριμμάτων που προκύπτει από τη συνήθεια του σύγχρονου ανθρώπου τον αλόγιστο καταναλωτισμό.

 

 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.