Μέγεθος αρχείου:
3,7 Mb
 Μέγεθος αρχείου:
3,6 Mb
 Μέγεθος αρχείου:
3,2 Mb
     
 Μέγεθος αρχείου:
485,7 Kb
 Μέγεθος αρχείου:
2,1 Mb
 Μέγεθος αρχείου:
4,0 Mb
     
Μέγεθος αρχείου:
1,4 Mb
 Μέγεθος αρχείου:
5,9 Mb
Μέγεθος αρχείου:
5,1 Mb
     
Μέγεθος αρχείου:
3,6 Mb
Μέγεθος αρχείου:
4,3 Mb
Μέγεθος αρχείου:
7,6 Mb
     
Μέγεθος αρχείου:
3,2 Mb
Μέγεθος αρχείου:
2,9 Mb
 
Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.