Αγαπητοί συνάδελφοι/-ισσες,

Όσοι/-ες επιθυμείτε να αναρτηθεί μέρος των εργασιών της σχολικής ομάδας που είχε αναλάβει πρόγραμμα Π.Ε. σχετικό με το λιμάνι της περιοχής σας, στα πλαίσια της συμμετοχής σας στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα λιμάνια της Ελλάδας», παρακαλούμε όπως:

  • δείτε τις ήδη αναρτημένες εργασίες των σχολείων-μελών που περιλαμβάνουν μία περίληψη των δραστηριοτήτων των παιδιών.

Οι περιλήψεις αυτές προέκυψαν, αφού πρώτα μελετήθηκε όλος ο προγραμματισμός του σχολείου-μέλους, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Υπεύθυνοι για την όλη επεξεργασία των εργασιών και τις τελικές περιλήψεις ήταν ο Ηλιάδης Νίκος και η Βασιλοπούλου Σμαράγδα. Θεωρήθηκε δίκαιο να υπάρχει στην περίληψη όλο το πλέγμα των δράσεων του σχολείου-μέλους του Δικτύου και όχι αποσπασματικά μέρη από ορισμένες μόνο θεματικές ενότητες. Η απόφαση για τον τρόπο μελέτης των εργασιών και για την ανάρτησή τους πάρθηκε μέσω του πρακτικού αρ. 5/17-6-2010 του Συλλόγου εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Δραπετσώνας.

Για τη φετινή σχολική χρονιά αποφασίσαμε να διατηρηθεί η ίδια διαδικασία. Λόγω της σοβαρότατης έλλειψης προσωπικού και του φόρτου εργασίας και των τριών μελών της Π.Ο. του ΚΠΕ Δραπετσώνας, ζητούμε από τους εκπαιδευτικούς-μέλη του Δικτύου, εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ωφέλιμο για την ανάδειξη του έργου της σχολικής ομάδας, να αποστείλουν στο ΚΠΕ σε μορφή Word (γραμματοσειρά 12, μορφή Arial) την περίληψη της συγκεκριμένης μελέτης που έκαναν με τους μαθητές/-τριες τους.

Είναι απαραίτητο να γραφτούν τα ακόλουθα στοιχεία :

  • το όνομα του σχολείου
  • ο τίτλος της εργασίας
  • τα ονόματα των συντονιστών εκπαιδευτικών
  • τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν
  • δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τις δραστηριότητες των παιδιών ή ό,τι άλλο κρίνετε εσείς σκόπιμο.

Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη συνεργασία σας!

(Σημ.: Η ύπαρξη ξεχωριστού ιστολογίου σχετικού με τις εργασίες των σχολείων-μελών του Δικτύου είναι μη αποδεκτή και παράτυπη, γιατί είναι ενάντια στην απόφαση του Συλλόγου εκπαιδευτικών του ΚΠΕ Δραπετσώνας (μέσω του πρακτικού 5/17-6-2010) και αποτελεί  μεμονωμένη ενέργεια εκπ/κού που χειρίζεται κακώς το λογότυπο του ΚΠΕ Δραπετσώνας για προσωπική προβολή).

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.