Στις δράσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας «Δια Βίου Μάθηση» για ενήλικες συμμετείχαν και ενήλικες μετανάστες-αιτούντες άσυλο που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας οργανωμένα από τη ΜΚΟ «Κοινωνική Ενδυνάμωση».

foto-diapolitismiki-1.jpg

Το γενικό πλαίσιο των δράσεων ανήκε στη θεματολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 3ης γενιάς («τα περιβαλλοντικά δικαιώματα»). Συγκεκριμένα, το σεμινάριο στις 2/3/2011 είχε ως θέμα:  «Ανακυκλώσιμα υλικά στα οικιακά μας απορρίμματα/Διαδικασία ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου». Το θέμα του δεύτερου σεμιναρίου στις 6-7/5/: «Συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια για ενήλικες,  είχαν την ευκαιρία:

  • να συμμετάσχουν στις εργασίες των σεμιναρίων
  • να ξεναγηθούν στους χώρους του ΚΠΕ 
  • Να έρθουν σε επαφή με ενήλικες από διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως φοιτητές, εκπ/κούς, υπαλλήλους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, συνταξιούχους, ανέργους.
  • να ενημερωθούν για τις δράσεις και τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιούνται στο ΚΠΕ, αλλά και για τα οφέλη της δια βίου μάθησης στη ζωή και τη γενική πορεία ενός ενήλικα.

Για τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ ήταν πολύ σημαντικό όμως να οργανωθούν και βιωματικά εργαστήρια, ώστε να δοθεί έμφαση στην ενεργή συμμετοχή των ενηλίκων στις ομάδες εργασίας, συστατικό στοιχείο της ιδιότητας του ενεργού πολίτη που προωθείται μέσα από τις δράσεις δια βίου μάθησης.

foto-diapolitismiki-2.jpg

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη ήταν το γεγονός ότι αναπτύχθηκε ένα κλίμα διαλόγου, εμπιστοσύνης και αποδοχής μεταξύ των μεταναστών και των άλλων συμμετεχόντων, κάτι που αποδεικνύει ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει στην καλλιέργεια αξιών όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός της άποψης του άλλου, η καταπολέμηση της ξενοφοβίας αλλά και η διαπολιτισμικότητα, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών με κοινή συνισταμένη την περιβαλλοντική θεματολογία. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση διαχέεται έτσι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, διατρέχει τη διάρκεια της ζωής ενός ενήλικα και εκπαιδεύει για μια εναλλακτική αειφορική κοινωνία.

foto-diapolitismiki-3.jpg

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια και τις δραστηριότητες μέσα στην ομάδα η Π.Ε. στοχεύει στην:

  • ενθάρρυνση, τόνωση της αυτοπεποίθησης και ενεργοποίηση μέσα από κατασκευές και παιχνίδια ρόλων
  • ευαισθητοποίηση για μια «κριτική» κατανάλωση
  • ενημέρωση για τις πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και πρώτων υλών
  • καλλιέργεια του διαπολιτισμικού διαλόγου και της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτισμών. 

Με τη συμμετοχή των μεταναστών αλλά και των άλλων ενηλίκων στα εργαστήρια γίνεται συνειδητό το γεγονός ότι πρακτικές συνηθισμένες στους κατοίκους των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως κατασκευές (λ.χ. αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων) με άχρηστα υλικά ή υλικά από τη φύση μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πρακτική στο δυτικό κόσμο λόγω της γενικευμένης περιβαλλοντικής  και οικονομικής κρίσης.

 

εισαγωγή σε θέματα δικαιωμάτων, όπως τα περιβαλλοντικά δικαιώματα αλλά και τα ζητήματα της δικαιοσύνης της κατανομής των φυσικών πόρων στον πλανήτη.

Είναι γνωστή η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων των αναπτυσσόμενων χωρών από πολυεθνικές και οι περιβαλλοντικές καταστροφές που προκαλούν. Κάθε παρέμβαση του ανθρώπου  οδηγεί αναπόφευκτα σε επιπτώσεις στο περιβάλλον (λιγότερο ή περισσότερο αρνητικές). Εντούτοις, υπάρχει σημαντική απόκλιση των οικολογικών αποτυπωμάτων μεταξύ κατοίκων αναπτυγμένων χωρών και κατοίκων αναπτυσσόμενων χωρών. Αν και οι ίδιοι συμμετέχουν πολύ λιγότερο στη δημιουργία τους, την επίπτωση από τις κλιματικές αλλαγές τις βιώνουν πιο έντονα οι κάτοικοι των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η εκδήλωση στις 2/3/2011 συνοδεύτηκε από επίσκεψη στο εργοστάσιο ΚΑΝΑΛ (Κέντρο Ανακύκλωσης κουτιών Αλουμινίου)  της ΕΛΒΑΛ στο Μαρούσι, όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη διαδικασία ανακύκλωσης αλουμινίου και τα οφέλη της (έγιναν παρουσιάσεις από περιβαλλοντολόγους και εκπροσώπους της εταιρείας, προβλήθηκε μικρό φιλμ σχετικό με το θέμα). Η εκδήλωση στις 6/5-7/5/2011 συνοδεύτηκε από επίσκεψη στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) όπου έγινε ενημέρωση για τη διαδικασία και το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών που ακολουθείται μετά από τη συλλογή τους στους μπλε κάδους.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ»

foto-diapolitismiki-4.jpg

 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

 «ΕΝΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ»

foto-diapolitismiki-5.jpg

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

 «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ: ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

foto-diapolitismiki-6.jpg

 

Επίσκεψη στο ΚΔΑΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) 7/5/2011

foto-diapolitismiki-7.jpg

Ενημέρωση των συμμετεχόντων από τον κ. Γκούγκο Αχιλλέα, μηχανικό, για την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών.

foto-diapolitismiki-8.jpg

Οι επιμορφούμενοι/ες διατυπώνουν τις ερωτήσεις τους στους εργαζόμενους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, αμοιβές, κά.

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.