Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο

 «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση για την Αειφορία :παιδαγωγικές εφαρμογές»

 Το ΚΠΕ Δραπετσώνας, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης για μεγαλύτερη εμβάθυνση στους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προτίθεται να υλοποιήσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 12 διδακτικών ωρών, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, Δυτικής Αττικής, Α΄και Β΄Αθήνας, καθώς και με τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, Α΄, Β΄ και Δ΄ Αθήνας, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Δραπετσώνας, στις 15 και 16 Μαρτίου 2019.

Τίτλος σεμιναρίου : «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση για την Αειφορία : παιδαγωγικές εφαρμογές». Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην παιδαγωγική αξιοποίηση των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ,

Συγκεκριμένα, η ενασχόληση με τα προβλήματα της παγκόσμιας κοινότητας, όπως καταγράφηκαν το 2015 από τα Ηνωμένα Έθνη και τους εκπροσώπους των χωρών που συμμετείχαν, ως «Ατζέντα 2030» (οικονομική και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη για όλους, μηδενική φτώχεια και πείνα, ποιοτική εκπαίδευση, αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών, κλπ.) προάγει :

  1. Την κατανόηση ότι τα παραδοσιακά προβλήματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (εξάντληση φυσικών πόρων, διαχείριση απορριμμάτων, βιοποικιλότητα, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, κλπ.) δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από θέματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης
  2. Την καλλιέργεια της συστημικής σκέψης: σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν ότι τα θέματα της αειφορίας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ξεκομμένα το ένα από το άλλο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ζητημάτων (για παράδειγμα ο στόχος της μείωσης χρήσης των πλαστικών συσκευασιών και των υγιών οικοσυστημάτων μπορεί να επιτευχθεί και με τη διασφάλιση του δικαιώματος στην πρόσβαση όλων στο καθαρό νερό – μείωση της χρήσης των πλαστικών μπουκαλιών κλπ.)
  3. Την κατανόηση ότι η προώθηση και εμπέδωση των αξιών της αειφορίας (αλληλεγγύη, κοινή ευθύνη, συνεργασία κλπ) γίνεται πιο εύκολη μέσα από την ενασχόληση με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου στον οποίο ζούμε (συσσώρευση απορριμμάτων, παιδική εργασία, αποκλεισμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κλπ.)

 Πρόγραμμα διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

17.00-17.30: Προσέλευση- εγγραφές

17.30-17.40: Παρουσίαση στοχοθεσίας ημερίδας, Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας

17.40–18.00: «Ας γνωριστούμε … ρίχνοντας μια ματιά στα παγκόσμια προβλήματα» : Δραστηριότητα γνωριμίας, σύνθεσης ομάδων και εισαγωγής στο θέμα, Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ

18.00-18.20: «Η διερεύνηση των 17 Στόχων της ΒΑ μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο», Βιωματικό εργαστήριο, Θεολογία Αβδελλή, Ιωάννα Φώκου, Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ, Δρ Θάνος Ιωάννου, Υπεύθυνος ΠΕ Δ/νσης ΔΕ Δ΄Αθήνας

18.20-19.00: «Εμβαθύνοντας στους 17 Στόχους της ΒΑ μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι»,  Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Θεολογία Αβδελλή, Ιωάννα Φώκου.

19.00-19.15 : Διάλειμμα/καφές

19.15-19.45: «Ατζέντα 2030: μια παγκόσμια συμφωνία, προϊόν πολυμερών διαπραγματεύσεων» Βέρα Δηλάρη, MSc Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση στην Έρευνα.

19.45-20.15: «Ο Καταστατικός Χαρτης της Γης (The Earth Charter) και η σύνδεσή του με τις αξίες και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» Δρ Νέλλη Κωστούλα-Μακράκη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

20.15-21.00 : «Συμπεράσματα/κλείσιμο πρώτης ημέρας»

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

08.30-08.45: Κατανομή στα βιωματικά εργαστήρια.

Θα υλοποιηθούν κυλιόμενα  βιωματικά εργαστήρια σε δύο ζώνες (08.45-10.45 και 11.00-13.00)

08.45-10.45 : 1η Ζώνη βιωματικών εργαστηρίων

α. «Προσεγγίζοντας τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από εννοιολογικούς χάρτες» Δρ Αχιλλέας Μανδρίκας, Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου Εκπαίδευσης για την αειφορία 6ου ΠΕΚΕΣ (Πειραιά)

β. «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένηπροάγοντας τη συστημική σκέψη μέσα από τα μονοπάτια των παραμυθιών» Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Ιωάννα Φώκου, Θεολογία Αβδελλή, Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη ΠΕ Δ/νση ΔΕ Β΄Αθήνας

γ.  «Mάτια ορθάνοιχτα κλειστά ….. : από την άρνηση της κλιματικής αλλαγής στην ανάδειξη του στόχου 13 (Δράση για το κλίμα) και τη  δυναμική διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους ΣΒΑ» Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη ΠΕ Δ/νση ΠΕ Α΄Αθήνας, Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη ΠΕ Δ/νση ΠΕ Δυτικής Ατικής.

10.45 - 11.00 : Διάλειμμα/καφές

11.00-13.00 : 2η Ζώνη Βιωματικών εργαστηρίων 

α. «Προσεγγίζοντας τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από εννοιολογικούς χάρτες» Δρ Αχιλλέας Μανδρίκας, Συντονιστής εκπαιδευτικού έργου Εκπαίδευσης για την αειφορία 6ου ΠΕΚΕΣ (Πειραιά)

β. «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένηπροάγοντας τη συστημική σκέψη μέσα από τα μονοπάτια των παραμυθιών» Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου, Ιωάννα Φώκου, Θεολογία Αβδελλή, Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη ΠΕ Δ/νση ΔΕ Β΄Αθήνας

γ.  «Mάτια ορθάνοιχτα κλειστά ….. : από την άρνηση της κλιματικής αλλαγής στην ανάδειξη του στόχου 13 (Δράση για το κλίμα) και τη  δυναμική διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους ΣΒΑ» Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη ΠΕ Δ/νση ΠΕ Α΄Αθήνας, Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη ΠΕ Δ/νση ΠΕ Δυτικής Ατικής.

13.00-14.00: Παρουσίαση στην ολομέλεια/ συζήτηση/συμπεράσματα

14.00-14.30 : Αξιολόγηση/κλείσιμο ημερίδας

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020», Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.

 Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας

Δρ Σταυρούλα Τριανταφύλλου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. 17 στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο μας (Θάνος Ιωάννου)

2. Ατζέντα 2030: μια παγκόσμια συμφωνία προϊόν πολυμερών διαπραγματεύσεων (Βέρα Δηλάρη)

3. Η πρωτοβουλία του καταστατικού χάρτη της γης και οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης (Νέλλη Κωστούλα - Μακράκη)

4. Χαρτογράφηση εννοιών (Αχιλλέας Μανδρίκας)

5. Δύο τεχνικές ανάπτυξης συστημικής σκέψης (Αβδελλή Θεολογία)

6. Παιχνίδι 17 στόχων για διαδραστικό πίνακα: Εχουμε στόχους. Παιχνίδι για τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Μαρία Σκιαδέλη)

 

 

 

 

Home
 

 

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»,

Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6.