Εκτύπωση

Σεμινάριο με θέμα: " Βήματα στο περιβάλλον για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας"

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009.

Σε συνδιοργάνωση με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ευβοίας.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου: Πατήστε εδώ