Απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, ενημερώνοντάς τους για τις μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εναλλακτικές μορφές που οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Μέσα από τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες, μελετούν σημαντικές παραμέτρους, όπως είναι οι καθημερινές μας συνήθειες, η αξιοποίηση ή μη των «άχρηστων» υλικών, η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, η εξοικονόμηση ενέργειας κ.ά. Στόχος το τρίπτυχο «ΜΕΙΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» των σκουπιδιών μας!

1a.jpg

1a.jpg

1a.jpg

Home
 
epeaek-logo.jpg