Εκτύπωση

Ε? και ΣΤ? Δημοτικού, όλων των τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου.

Αριθμός μαθητών: 30

Διάρκεια προγράμματος: 6 διδακτικές ώρες

Το πρόγραμμα παρουσιάζει το λιμάνι του Πειραιά από την αρχαιότητα έως σήμερα και την επίδρασή του στη διαμόρφωση του κοινωνικού ιστού της περιοχής. Συνδυάζει την τοπική ιστορία με τη βιωματική προσέγγιση και παρουσιάζει το λιμάνι μέσα στους αιώνες φτάνοντας ως τις σημερινές χρήσεις και τις δράσεις του.

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής τάξης υπάρχει η δυνατότητα το πρόγραμμα να επικεντρωθεί μόνο στην αρχαιότητα ή μόνο στην νεότερη εποχή/εκβιομηχάνιση