Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, όλων των τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει το λιμάνι του Πειραιά από την αρχαιότητα έως σήμερα και την επίδρασή του στη διαμόρφωση του κοινωνικού ιστού της περιοχής. Συνδυάζει την τοπική ιστορία με τη βιωματική προσέγγιση και παρουσιάζει το λιμάνι μέσα στους αιώνες φτάνοντας ως τις σημερινές χρήσεις, τις δράσεις και το μέλλλον του.

Home
 
epeaek-logo.jpg