Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Τα παιδιά καλούνται να γνωρίσουν τη σημασία οικοσυστημάτων, του πράσινου για την πόλη, να γνωρίσουν τη σημασία και να βρουν τρόπους προστασίας του. Να κατανοήσουν τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και οικολογικές διαστάσεις του θέματος καθώς και τις ευθύνες όλων για τη διατήρησή του.

Home
 
epeaek-logo.jpg