Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, όλων των τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει τη θαλάσσια χλωρίδα, πανίδα και γενικά τους τρόπους αλιείας στο Σαρωνικό κόλπο.

Ενημερώνει για την επιβάρυνση της περιοχής από ρύπανση και μόλυνση, τα προβλήματα υπεραλίευσης και προτείνει τρόπους βιώσιμης διαχείρισης του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού. 

 

program-image1.jpg

program-image2.jpg

Home
 
epeaek-logo.jpg