Εκτύπωση

Νηπιαγωγείο και Α' τάξη Δημοτικού

Αριθμός μαθητών: 30

Διάρκεια προγράμματος: 6 διδακτικές ώρες

Ποιο είναι το υλικό των καθημερινών μου αντικειμένων; Τι κάνω τα καθημερινά μου αντικείμενα όταν δεν τα χρησιμοποιώ άλλο; Τι προβλήματα δημιουργούνται στη γη από τα πολλά σκουπίδια; Τι σημαίνει ανακύκλωση; Ποια υλικά μπορούν ανακυκλωθούν;  Πώς στέλνουμε υλικά για ανακύκλωση; Πώς μπορώ να ανακυκλώσω το χαρτί; Πώς μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω αντικείμενα που δεν χρειάζομαι άλλο;

Στα παραπάνω ερωτήματα οι μαθητές βρίσκουν  απαντήσεις  με βιωματικό παιγνιώδη τρόπο και μελέτη πεδίου. Αναγνωρίζουν τα υλικά  των καθημερινών τους αντικειμένων , μαθαίνουν να τα ξεχωρίζουν , γνωρίζουν τον όρο ανακύκλωση και αντιλαμβάνονται τα οφέλη της για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.