Εκτύπωση

 

afisa-peekpe.jpg

Συμμετοχή του ΚΠΕ Δραπετσώνας στο διήμερο Συμπόσιο για την Π.Ε. με τίτλο : «Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των αρχών της Ε.Α.Α. στο Νέο Σχολείο» στις 15 και 16 Απριλίου 2011 στο ΥΠΔΜΘ (οργάνωση : Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.)

Η εικαστική παρουσίαση των δράσεών μας με τη μορφή δέντρων - συμβόλων δίνει έμφαση στις  διδακτικές στρατηγικές ( κλαδιά) που στηρίζουν τα προγράμματα, τα εργαστήρια και τις δραστηριότητες με παιδιά, εκπαιδευτικούς και ενήλικες  (φυλλώματα). Φυσικά, στις ρίζες βρίσκονται οι αρχές που συνεχίζει να επεξεργάζεται η Π.Ε. στην  πορεία της, όπως :  αυτομάθηση , κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, συνειδητοποίηση ατομικής και συλλογικής ευθύνης για τη διαμόρφωση του μέλλοντος, διαγενεακή αλληλεγγύη, κατανόηση  πολυπλοκότητας του περιβαλλοντικού προβλήματος κ.ά.

Το περιβάλλον δεν είναι  ξεχωριστή σφαίρα που αλληλεπιδρά με την οικονομία (ή την κοινωνία) αλλά η ίδια η αλληλεπίδραση φύσης, οικονομίας/ανάπτυξης, κοινωνίας/πολιτισμού, φορέων. Θα προτείναμε, λοιπόν,  τον περιεκτικότερο όρο «εκπαίδευση για ένα αειφόρο περιβάλλον» ώστε να αποδώσουμε το εναλλακτικό μοντέλο εκπαίδευσης που, διευρυμένο κάτω από την προοπτική της αειφορίας, προσφέρει η περιβαλλοντική εκπαίδευση στη σχολική πραγματικότητα.

Οι δράσεις μας (επισκέψεις σχολικών ομάδων, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και ενήλικες  στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης κ.ά.) παρουσιάζονται μέσω του πόστερ και, βεβαίως, υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας.

Τα μέλη της Π.Ο του ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Bασιλοπούλου Σμαράγδα
Τριανταφύλλου Σταυρούλα
Στροφύλας Διονύσης
 
 
foto-peekpe.jpg